Πάντα θέλω να επιστρέφω στο Τρίκερι… life through creation

Life through Creation by Korina Samara

24.4.2012

Πάντα θέλω να επιστρέφω στο Τρίκερι και στην Αγία Κυριακή, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε η γιαγιά μου η Μαλάμω. Στο τέλος του Πηλίου θα μπορούσε να πει κανείς ότι συναντά το τέλος του κόσμου υπό την έννοια της ηρεμίας και της γαλήνης.